empty
 
 

16.05.202122:42:00UTC+00Ngành dịch vụ của New Zealand tăng tốc trong tháng 4 - BusinessNZ

Cuộc khảo sát mới nhất từ BusinessNZ vào thứ Hai đã tiết lộ rằng, ngành dịch vụ ở New Zealand tiếp tục mở rộng vào tháng 4 và với tốc độ nhanh hơn, với điểm Chỉ số Hiệu suất dịch vụ là 61,2. Con số này tăng mạnh so với mức 52,9 vào tháng 3 và nó di chuyển xa hơn trên đường bùng nổ hoặc phá vỡ 50, ngăn cách mở rộng và thu hẹp. Trong các thành phần riêng lẻ, doanh số bán hàng (62,1), việc làm (60,8), đơn đặt hàng mới (68,0) và tồn kho (56,5) đều tăng, trong khi giao hàng của nhà cung cấp (46,8) vẫn giảm. Doug Steel, Chuyên gia kinh tế cao cấp của BNZ cho biết: “Gót chân Achilles của PSI vẫn là giao hàng của nhà cung cấp. 'Với vấn đề nguồn cung rõ ràng vẫn là một vấn đề quan trọng đối với nhiều người, đặc biệt là khi được xem xét cùng với các chỉ báo bên cầu rất mạnh hiện nay, nó cho thấy áp lực tăng giá đáng kể.'Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.