empty
 
 

17.05.202102:10:00UTC+00Sản lượng công nghiệp Trung Quốc tăng 9,8% so với cùng kỳ vào tháng 4

Vào thứ Hai, Cục Thống kê Quốc gia cho biết sản xuất công nghiệp ở Trung Quốc đã tăng 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái - phù hợp với kỳ vọng sau mức tăng 14,1% trong tháng Ba. Cục cũng cho biết đầu tư vào tài sản cố định đã tăng vọt 19,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh bại dự báo là 19,0% và giảm so với mức 25,6% của tháng trước. Doanh số bán lẻ tăng 17,7% hàng năm, ít hơn so với dự báo là 24,9% và giảm mạnh so với 34,2% một tháng trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp là 5,1% trong tháng 4, giảm so với 5,3% trong tháng trước. Giá nhà đã tăng 4,8% trong tháng Tư, tăng nhanh từ 4,6% một tháng trước đó.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.