empty
 
 

14.06.202108:00:00UTC+00Giá nhà sản xuất Thụy Sĩ và giá nhập khẩu tăng trong tháng 5

Dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Liên bang cho thấy giá sản xuất và nhập khẩu của Thụy Sĩ đã tăng trong tháng 5. Giá sản xuất và nhập khẩu tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng Năm. Chỉ số giá sản xuất tăng 1,6% hàng năm trong tháng 5 và giá nhập khẩu tăng 6,4%. Trên cơ sở hàng tháng, giá sản xuất và nhập khẩu tăng 0,8% trong tháng Năm. Cơ quan cho biết giá các sản phẩm hóa chất, cao su và nhựa, kim loại cơ bản, bán thành phẩm kim loại và dược phẩm cao hơn trong tháng 5. Giá bán trong nước tăng 2,1% hàng năm trong tháng 5 và tăng 0,3% so với tháng trước.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.