empty
 
 

14.06.202111:04:00UTC+00Sản xuất công nghiệp Hungary tăng đột biến trong tháng 4

Dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Trung ương Hungary cho thấy sản lượng công nghiệp của Hungary đã tăng trong tháng 4. Sản xuất công nghiệp đã tăng 59,2% ngày làm việc so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng Tư. Khối lượng sản xuất công nghiệp tăng 58,8% hàng năm trong tháng Tư. Sản lượng sản xuất tăng 63,0 phần trăm hàng năm trong tháng Tư và sản lượng năng lượng tăng 10,4%. Sản lượng khai mỏ và khai thác đá giảm 2,0%. Trên cơ sở điều chỉnh theo mùa, sản xuất công nghiệp đã tăng 3,2% trong tháng 4, sau khi tăng 0,1% trong tháng 3.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.