empty
 
 

14.06.202112:37:00UTC+00Đô la Canada suy yếu so với các đồng tiền lớn

Đồng đô la Canada đã giảm so với các đồng tiền lớn khác trong các giao dịch châu Âu vào thứ Hai. Đồng loonie trượt xuống 1,2171 so với đồng bạc xanh và 0,9390 so với đồng Úc, từ mức cao ban đầu của nó lần lượt là 1,2146 và 0,9356. Đồng loonie đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 ngày là 1,4749 so với đồng euro và gần mức thấp nhất trong 4 tuần là 90,10 so với đồng yên, trượt khỏi mức cao trước đó lần lượt là 1,4699 và 90,35. Hỗ trợ tiếp theo có thể có đối với đồng loonie được nhìn thấy là khoảng 1,25 so với đồng bạc xanh, 0,96 so với đồng tiền Úc, 1,49 so với euro và 0,88 so với yên.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.