empty
 
 

17.06.202111:31:00UTC+00Sản lượng xây dựng của Eurozone giảm vào tháng 4

Sản lượng xây dựng của Eurozone đã giảm trong tháng 4 sau khi tăng trong tháng trước, mẫu dữ liệu của Eurostat cho thấy hôm thứ Năm. Sản lượng xây dựng giảm 2,2% so với tháng trước trong tháng 4, sau khi tăng 4,1% trong tháng 3. Trong tháng Hai, sản lượng xây dựng giảm 2,1%. Sản lượng trong lĩnh vực xây dựng giảm 1,0% hàng tháng trong tháng 4 và sản lượng trong lĩnh vực xây dựng dân dụng giảm 6,1%. Tính theo năm, sản lượng xây dựng tăng 42,3% trong tháng 4, sau mức tăng 20,0% trong tháng trước. Tại EU27, sản lượng xây dựng giảm 1,6% hàng tháng và tăng 32,7% so với một năm trước. Trong số các quốc gia thành viên, mức giảm lớn nhất được ghi nhận ở Hungary, Đức và Slovenia, trong khi mức tăng được quan sát thấy ở Romania, Ba Lan và Bulgaria.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.