empty
 
 

17.06.202112:36:00UTC+00Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Hoa Kỳ bất ngờ tăng lên 412.000

Sau khi báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Mỹ giảm trong sáu tuần liên tiếp, Bộ Lao động đã công bố một báo cáo vào thứ Năm cho thấy sự gia tăng bất ngờ về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu trong tuần kết thúc vào ngày 12 tháng 6. Báo cáo cho biết số đơn xin thất nghiệp ban đầu đã tăng lên 412.000, tăng 37.000 so với mức sửa đổi của tuần trước là 375.000. Sự gia tăng này đã gây ngạc nhiên cho các nhà kinh tế học, khi đã dự kiến ​​các đơn xin trợ cấp thất nghiệp sẽ giảm xuống còn 359.000 từ mức 376.000 được báo cáo ban đầu cho tuần trước. Tỷ lệ thất nghiệp đã giảm 8 trong số 9 tuần trước đó, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2020.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.