empty
 
 

17.06.202115:13:00UTC+00Kho bạc công bố chi tiết đấu giá trái phiếu kỳ hạn 2 năm, 5 năm và 7 năm

Hôm thứ Năm, Bộ Ngân khố đã công bố chi tiết các phiên đấu thầu trái phiếu kỳ hạn 2 năm, 5 năm và 7 năm trong tháng này. Kho bạc tiết lộ họ có kế hoạch bán 60 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 2 năm, 61 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 5 năm và 62 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 7 năm. Kết quả đấu giá trái phiếu kỳ hạn 2 năm sẽ được công bố vào thứ Ba tuần sau, kết quả đấu giá trái phiếu kỳ hạn 5 năm sẽ được công bố vào thứ Tư tuần sau và kết quả đấu giá trái phiếu kỳ hạn 7 năm sẽ được công bố vào thứ Năm tuần sau. Tháng trước, Kho bạc cũng đã bán 60 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 2 năm, 61 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 5 năm và 62 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 7 năm. Cả ba phiên đấu giá đều thu hút nhu cầu trên mức trung bình.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.