empty
 
 

24.06.202109:31:00UTC+00Xuất khẩu của Đức sang các nước ngoài EU tăng 27,9% trong tháng 5

Xuất khẩu của Đức sang các nước bên ngoài Liên minh châu Âu đã tăng mạnh trong tháng 5 so với cùng tháng năm ngoái, do lượng hàng xuất khẩu sang Mỹ và Anh tăng mạnh. Xuất khẩu sang các nước ngoài EU đã tăng 27,9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 48,4 tỷ EUR, dữ liệu sơ bộ từ Destatis cho thấy hôm thứ Năm. Các lô hàng đến Mỹ tăng 40,9% và các lô hàng đến Anh tăng 44,6%. Xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 17,7%. Cơ quan này cho biết, sự gia tăng mạnh mẽ cũng là do mức ngoại thương rất thấp trong tháng 5 năm 2020 hoặc do hiệu ứng cơ bản. Trên cơ sở điều chỉnh theo lịch và theo mùa, xuất khẩu sang các nước ngoài EU giảm 3,0% so với tháng trước. Xuất khẩu sang các nước thứ ba đã điều chỉnh cao hơn 5,8% so với tháng 2 năm 2020, tháng trước khi các hạn chế được áp dụng do đại dịch coronavirus ở Đức, Destatis cho biết.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.