empty
 
 

14.07.202112:39:00UTC+00Giá Sản xuất Hoa Kỳ Tăng nhiều hơn Dự kiến vào Tháng 6

Sau báo cáo ngày hôm qua cho thấy mức tăng giá tiêu dùng của Hoa Kỳ lớn nhất trong mười ba năm, Bộ Lao động đã công bố một báo cáo hôm Thứ Tư cho thấy giá sản xuất của Hoa Kỳ cũng tăng cao hơn nhiều so với dự kiến trong Tháng 6. Bộ Lao động cho biết chỉ số giá sản xuất cho nhu cầu cuối cùng đã tăng 1,0% trong tháng 6 sau khi tăng 0,8% trong Tháng 5. Các nhà kinh tế đã dự đoán giá sản xuất sẽ tăng 0,6%. Nếu loại trừ giá thực phẩm, năng lượng và dịch vụ thương mại, giá của các nhà sản xuất cốt lõi đã tăng 0,5% trong Tháng 6 sau khi tăng 0,7% trong tháng trước. Báo cáo cũng cho thấy tốc độ tăng giá sản xuất hàng năm đã tăng lên 7,3% trong tháng 6 từ 6,6% trong tháng 5, đạt mức cao nhất kể từ khi dữ liệu 12 tháng được tính toán lần đầu tiên vào Tháng 11 năm 2010. Giá sản xuất cốt lõi đã tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái vào Tháng 6, phản ánh mức tăng so với mức tăng 5,3% trong Tháng 5. Giá lõi tăng đột biến hàng năm cũng phản ánh mức tăng lớn nhất kể từ khi dữ liệu 12 tháng được tính toán lần đầu tiên vào Tháng 8 năm 2014.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.