empty
 
 

21.07.202100:15:00UTC+00Nhật Bản Có 383,2 Tỷ Yên Thặng Dư Thương Mại Trong Tháng 6

Hôm thứ Tứ, Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết trong tháng 6, quốc gia này công bố thặng dư thương mại hàng hóa 383,2 tỷ Yên. Điều đó làm giảm kỳ vọng thặng dư 460 tỷ Yên sau khi mức thâm hụt 189,4 tỷ Yên đã được điều chỉnh giảm vào tháng 5 (ban đầu là thâm hụt 187,1 tỷ Yên). Nhập khẩu tăng 32,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 6,837 nghìn tỷ Yên - cao hơn so với kỳ vọng tăng 29% sau khi tăng 27,9% trong tháng trước. Xuất khẩu tăng 48,6% hàng năm, đánh bại dự báo tăng 46,2% sau khi tăng 49,6% một tháng trước đó.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.