empty
 
 

13.09.202110:30:00UTC+00Sản lượng Sản xuất tại Hồng Kông Tăng tốc trong Quý 2

Theo kết quả tạm thời của Cục Điều tra dân số và Thống kê hôm Thứ Hai, sản lượng sản xuất của Hồng Kông tăng nhanh trong quý thứ hai. Sản lượng sản xuất tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước trong quý thứ hai, sau mức tăng 2,6% của một quý trước. Lạm phát giá sản xuất đã tăng lên 2,7% từ 1,9% trong quý trước. Trên cơ sở hàng quý, sản lượng chế tạo tăng 1,9% trong quý thứ hai. Dữ liệu cho thấy sản lượng cho các hoạt động thoát nước, quản lý chất thải và xử lý không thay đổi ở mức 1,6% hàng năm trong quý 2. Đồng thời, giá sản xuất tăng 4,7% sau khi tăng 1,2% một quý trước.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.