empty
 
 

13.09.202122:00:00UTC+00Dữ liệu sản xuất công nghiệp Nhật Bản đến hạn vào thứ Ba

Hôm thứ Ba, Nhật Bản sẽ công bố số liệu cuối cùng của tháng Bảy về sản xuất công nghiệp, là tiêu đề cho một ngày khởi sắc cho hoạt động kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. Trong tháng 6, sản xuất công nghiệp tăng 6,5% so với tháng và 23,0% so với năm ngoái, trong khi hiệu suất sử dụng công suất tăng 6,2% so với tháng trước. Úc sẽ xem xét số liệu quý 2 về giá nhà; trong ba tháng trước, giá nhà tăng 5,4% theo quý và 7,5% theo năm.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.