empty
 
 

14.09.202112:34:00UTC+00Đô La giảm theo CPI Hoa Kỳ

Theo thông tin của CPI Hoa Kỳ tháng Tám vào lúc 8h30 sáng thứ Ba theo giờ ET, tiền giấy của Hoa Kỳ đã giảm so với các đồng tiền chính của nó. Tiền giấy được giao dịch ở mức 109,98 so với yên, 1,1834 so với euro, 1,3885 so với bảng Anh và 0,9205 so với franc vào khoảng 8:32 sáng theo giờ ET.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.