empty
 
 

15.09.202109:40:00UTC+00Sản xuất công nghiệp Khu vực đồng tiền chung châu Âu phục hồi vào tháng 7

Eurostat đưa tin sản xuất công nghiệp của Eurozone đã tăng trong tháng 7 sau khi giảm trong hai tháng liên tiếp. Sản lượng công nghiệp tăng 1.5% so với tháng trước trong tháng 7, trái ngược với mức giảm 0.1% trong tháng 6 và giảm 1.1% trong tháng 5. Con số này cũng nhanh hơn dự báo của các nhà kinh tế là +0.6%. Tất cả các thành phần sản xuất ngoại trừ năng lượng đều ghi nhận mức tăng trưởng hàng tháng vào tháng Bảy. Sản xuất hàng tiêu dùng không lâu bền tăng 3.5% và hàng hóa tư liệu sản xuất tăng 2.7%. Sản lượng hàng tiêu dùng lâu bền tăng 0.6%, trong khi sản lượng năng lượng giảm 0.6%. Trên cơ sở hàng năm, tăng trưởng sản xuất công nghiệp giảm xuống 7.7% trong tháng 7 từ mức 10.1% trong tháng 6. Tăng trưởng được dự báo sẽ tăng 6.3%. Sản lượng ở EU27 tăng 1.4% trong tháng 7, đưa mức tăng trưởng hàng năm lên 8.3%.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.