empty
 
 

15.09.202111:46:00UTC+00Tăng trưởng GDP của Phần Lan có phần chạm lại trong tháng Bảy

Theo dữ liệu từ cục Thống kê Phần Lan vào thứ Tư cho thấy, tăng trưởng sản lượng kinh tế của Phần Lan đã giảm bớt trong tháng Bảy. Sản lượng của nền kinh tế quốc dân tăng 5,5% theo ngày làm việc so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 7, sau khi tăng 9,1% vào tháng 6, được điều chỉnh giảm so với mức tăng 9,7%. Trên cơ sở điều chỉnh theo định kỳ, sản lượng tăng 0,2% so với tháng trước trong tháng 7, sau khi tăng 1,14% trong tháng trước. Dữ liệu cho thấy ngành sản xuất cơ bản giảm khoảng 6% hàng năm trong tháng Bảy. Trong khi đó, sản xuất thứ cấp tăng khoảng 3,0% và sản xuất dịch vụ tăng khoảng 7,0% so với một năm trước.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.