empty
 
 

15.09.202113:14:00UTC+00Đô la phục hồi nhẹ trước nền sản xuất công nghiệp của Hoa Kỳ

Vào lúc 9:15 sáng theo giờ ET Thứ Tư. Ngành sản xuất công nghiệp của Hoa Kỳ cho tháng Tám đã đến hạn. Trước thông tin, đồng bạc xanh của nước này đã phục hồi nhẹ từ mức thấp ban đầu so với các đồng tiền chính của nó. Theo giờ ET vào lúc 9:10 sáng, đồng bạc xanh trị giá 109,36 so với yên, 1,1813 so với euro, 1,3820 so với bảng Anh và 0,9189 so với franc.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.