empty
 
 

15.09.202123:10:00UTC+00GDP New Zealand Tăng vọt 17.4% so với Q2 Năm ngoái

Cục Thống kê New Zealand cho biết hôm Thứ Năm rằng Tổng sản phẩm quốc nội của New Zealand đã tăng 17,4% trong quý 2 năm 2021 so với cùng kỳ năm ngoái. Con số đó vượt quá kỳ vọng về mức tăng 16,3% sau mức tăng 2,9% đã được điều chỉnh tăng lên trong quý trước (ban đầu là 2,4%). Trên cơ sở hàng quý được điều chỉnh theo mùa, GDP đã tăng 2,8% - cũng đánh bại dự báo 1,3% sau khi điều chỉnh giảm 1,4% trong ba tháng trước (ban đầu là 1,6%). Các ngành dịch vụ tăng 2,8% so với quý trước, trong khi các ngành công nghiệp sơ cấp tăng 5,0% và các ngành sản xuất hàng hóa tăng 1,3%. GDP bình quân đầu người tăng 2,6% theo quý, trong khi tổng thu nhập khả dụng quốc gia thực tế tăng 3,4% và GDP bình quân hàng năm tính đến tháng 6 năm 2021 tăng 5,1%.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.