empty
 
 

16.09.202101:44:00UTC+00Úc mất 146.300 việc làm trong tháng 8

Văn phòng Thống kê Úc cho biết hôm thứ Năm, nền kinh tế Úc chia tay với 146.300 việc làm trong tháng 8. Điều này khá tốt so với dự báo về việc mất 90.000 việc làm sau khi có thêm 2.200 việc làm vào tháng Bảy. 68.000 công việc toàn thời gian đã bị mất vào tháng trước, trong khi 78.200 công việc bán thời gian bị mất. Tỷ lệ thất nghiệp bằng cách nào đó đã giảm xuống mức 4,5% được điều chỉnh theo mùa so với dự báo là 4,9% và giảm từ 4,6% trong tháng trước. Tỷ lệ tham gia giảm xuống còn 65,2%, ít hơn so với dự báo 65,7% và giảm từ 66,0% một tháng trước đó.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.