empty
 
 

16.09.202106:17:00UTC+00 Tỷ lệ Thất nghiệp tại Hà Lan tăng trong Tháng 8

Dữ liệu từ Cục Thống kê Trung ương cho thấy hôm Thứ Năm, tỷ lệ thất nghiệp của Hà Lan đã tăng nhẹ trong tháng 8. Tỷ lệ thất nghiệp của ILO đối với nhóm tuổi 15-75 đã giảm 3,2% (được điều chỉnh theo mùa) trong tháng 8 so với con số 3,1% trong tháng 7. Cơ quan cho biết số người thất nghiệp đã tăng lên 301.000 người trong tháng 8 từ 289.000 người trong tháng trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên từ 15 đến 24 tuổi, đã tăng lên 7,4% trong tháng 8 từ mức 7,3% của tháng trước.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.