empty
 
 

16.09.202112:42:00UTC+00Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ bất ngờ leo dốc 0,7% trong tháng 8

Sau khi báo cáo doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ giảm mạnh trong tháng trước, Bộ Thương mại đã công bố một báo cáo khác vào thứ Năm cho thấy doanh số bán lẻ bất ngờ phục hồi trong tháng Tám. Bộ Thương mại cho biết doanh số bán lẻ đã tăng 0,7% trong tháng 8 sau khi giảm 1,8% vào tháng 7. Sự phục hồi này đã gây ngạc nhiên cho các nhà kinh tế học khi mà họ đã dự đoán doanh số bán lẻ sẽ giảm thêm 0,8% so với mức giảm 1,1% ban đầu được báo cáo trong tháng trước. Nếu loại trừ doanh số bán của các đại lý xe cơ giới và phụ tùng xe thì doanh số bán lẻ đã tăng 1,8% trong tháng 8 sau khi giảm 1,0% trong tháng 7. Các nhà kinh tế ban đầu đã dự kiến doanh số bán ô tô cũ sẽ giảm 0,2% so với mức giảm 0,4% được báo cáo hồi tháng trước.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.