empty
 
 

19.09.202122:00:00UTC+00Dữ liệu chỉ số dịch vụ của New Zealand đến hạn vào thứ Hai

Vào thứ Hai, New Zealand sẽ xem xét kết quả tháng 8 về Chỉ số Hiệu suất Dịch vụ từ BusinessNZ, là tiêu đề cho một ngày khởi sắc cho hoạt động kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. Vào tháng 7, điểm chỉ số là 57,9. Hồng Kông sẽ công bố số liệu tháng 8 về giá tiêu dùng; trong tháng Bảy, lạm phát đã tăng 3,7% so với năm ngoái. Cuối cùng, các thị trường đóng cửa vào thứ Hai ở Nhật Bản (Lễ kính Người cao tuổi), Hàn Quốc (Lễ hội Chuseok) và Đài Loan và Trung Quốc (Tết Trung thu). Nhật Bản trở lại hành động vào thứ Ba, trong khi Đài Loan và Trung Quốc trở lại vào thứ Tư và Hàn Quốc trở lại vào thứ Năm.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.