empty
 
 

20.09.202110:54:00UTC+00Tỷ lệ Thất nghiệp ở Croatia giảm vào Tháng 8

Số liệu từ Cục Thống kê Croatia hôm thứ Hai cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của Croatia đã giảm nhẹ trong tháng 8. Tỷ lệ thất nghiệp đã đăng ký giảm xuống 7,3% trong tháng 8 từ 7,4% trong tháng 7. Trong cùng tháng năm ngoái, tỷ lệ thất nghiệp là 8,9%. Tỷ lệ thất nghiệp gần đây nhất là mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2019. Số người thất nghiệp giảm 0,4 phần trăm xuống 125,501 trong tháng 8 từ 126,006 trong tháng trước. Việc làm đã tăng lên 1,586 triệu người trong tháng 8 từ 1,588 triệu trong tháng trước đó.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.