empty
 
 

20.09.202114:04:00UTC+00Dollar ít Thay đổi sau khi Chỉ số Thị trường Nhà ở NAHB được Công bố

Chỉ số thị trường nhà ở NAHB của Hoa Kỳ cho tháng 9 đã được công bố lúc 10 giờ sáng theo giờ ET Thứ Hai. Theo dữ liệu, đồng bạc xanh ít thay đổi so với các đồng tiền chính của nó. Đồng bạc xanh được giao dịch ở mức 109,62 so với yên, 1,1716 so với euro, 1,3672 so với bảng Anh và 0,9295 so với franc vào khoảng 10:01 sáng theo giờ ET.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.