empty
 
 

22.09.202109:09:00UTC+00Lạm phát gia tăng trong tháng 8 ở Nam Phi

Theo số liệu từ Cơ quan Thống kê Nam Phi cho thấy lạm phát giá tiêu dùng của Nam Phi đã tăng trong tháng 8. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 8, sau khi tăng 4,6% trong tháng 7. Các nhà kinh tế trước đó đã dự đoán mức tăng 4,8%. Đóng góp chính vào lạm phát hàng năm đến từ ngành thực phẩm và đồ uống không cồn, nhà ở và các tiện ích, phương tiện và các dịch vụ, hàng hóa khác. Giá thực phẩm và đồ uống không cồn tăng 6,9% hàng năm trong tháng 8 và chi phí nhà ở và tiện ích tăng 3,8%. Giá của các hàng hóa và dịch vụ khác, và vận tải tăng lần lượt là 4,2% và 9,9%. Dựa trên cơ bản hàng tháng, giá tiêu dùng đã tăng 0,4% trong tháng Tám. Trước đó, các nhà kinh tế đã dự báo mức tăng 0,3%. Lạm phát cơ bản, không tính bao gồm giá đồ uống không cồn, nhiên liệu và năng lượng, là 3,1% trong tháng Tám. Trong khi, các nhà kinh tế đã dự báo mức tăng 3,0%. Trên cơ sở hàng tháng, CPI cốt lõi đã tăng phần trăm trong tháng Tám. Các nhà kinh tế đã dự kiến mức tăng 0,3%.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.