empty
 
 

22.09.202114:10:00UTC+00Dollar Ít Thay đổi Sau khi Công bố Dữ liệu Doanh số Nhà ở Hiện tại của Hoa Kỳ

Sau khi công bố doanh số bán nhà hiện có của Hoa Kỳ cho tháng 8 lúc 10:00 sáng theo giờ ET Thứ Tư, đồng bạc xanh đã thay đổi rất ít so với các đối thủ lớn. Đồng bạc xanh được giao dịch ở mức 109,57 so với yên, 1,1731 so với euro, 1,3643 so với bảng Anh và 0,9229 so với franc vào khoảng 10:01 sáng theo giờ ET.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.