empty
 
 

23.09.202106:11:00UTC+00GDP của Hà Lan tăng trưởng hơn so với ước tính ban đầu trong quý 2

Theo dữ liệu cuối cùng do văn phòng thống kê CBS công bố hôm thứ Năm cho thấy nền kinh tế Hà Lan đã tăng trưởng hơn so với ước tính ban đầu trong quý hai. Tổng sản phẩm quốc nội tăng 3,8% trong quý thứ hai thay vì 3,1% theo ước tính vào ngày 14 tháng 8. GDP đã giảm 0,8% trong quý đầu tiên. Việc điều chỉnh tăng được thúc đẩy bởi chi tiêu của hộ gia đình và chính phủ. Tiêu dùng hộ gia đình, ngoại thương và chi tiêu chính phủ đóng góp tích cực vào tăng trưởng, trong khi đầu tư giảm. Theo thường niên, GDP tăng 10,4%, trái ngược với mức giảm 2,4% được công bố trong quý đầu tiên. Tăng trưởng quý II đã được điều chỉnh tăng từ 9,7%. Đây là lần tăng trưởng đầu tiên trong sáu quý.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.