empty
 
 

23.09.202106:27:00UTC+00Tỷ lệ thất nghiệp ở Na Uy giảm mạnh

Tỷ lệ thất nghiệp của Na Uy đã giảm mạnh trong tháng Bảy xuống mức thấp nhất trong 15 tháng, theo dữ liệu sơ bộ từ Cơ quan Thống kê Na Uy cho biết hôm thứ Năm. Tỷ lệ thất nghiệp được điều chỉnh theo mùa giảm xuống 4,2%, mức trung bình trong tháng 6 đến tháng 8, từ 4,8% trong tháng 6. Con số này là thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2020, khi tỷ lệ này là 4,1%. Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng Tư là 4,8 phần trăm chính là mức trung bình từ tháng Ba đến tháng Năm. Số người thất nghiệp trong tháng Bảy là 121.000 người so với 139.000 trong tháng Sáu. Con số này đã giảm 17.000 so với tháng Tư. Số người có việc làm tăng từ 2,76 triệu người trong tháng Sáu lên 2,78 triệu người và tăng 57.000 người so với tháng Tư.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.