empty
 
 

23.09.202107:03:00UTC+00Nền sản xuất công nghiệp tại Litva tăng trưởng trong tháng 8

Dữ liệu sơ bộ từ văn phòng thống kê cho thấy sản xuất công nghiệp của Litva đã tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 8, dẫn đầu bởi sản lượng tăng mạnh trong lĩnh vực khai thác mỏ và sản xuất. Sản xuất công nghiệp tăng không điều chỉnh lên 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng khai thác mỏ tăng 25,7% và sản xuất chế tạo tăng 19,3%. Sản lượng ngành dịch vụ tiện ích giảm 1,2%. Sản lượng tăng 2,6% trong ngành cấp nước và xử lý nước. So với tháng trước, sản xuất công nghiệp trong tháng 8 đã tăng 3,5%. Trên cơ sở điều chỉnh theo mùa và theo ngày làm việc, sản xuất công nghiệp tăng 15,3% so với cùng kỳ năm ngoái và 2,8% so với tháng trước vào tháng 8.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.