empty
 
 

24.09.202111:41:00UTC+00Niềm tin Người Tiêu dùng Ý Cải thiện trong Tháng 9

Niềm tin của người tiêu dùng Ý được cải thiện trong tháng 9, kết quả khảo sát từ văn phòng thống kê Istat cho thấy hôm Thứ Sáu. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng đã tăng lên 119,6 trong tháng 9 từ mức 116,2 trong tháng 8. Các nhà kinh tế đã dự đoán số điểm là 115,8. Chỉ số niềm tin sản xuất giảm xuống 113,0 trong tháng 9 từ mức 113,2 của tháng trước. Các nhà kinh tế đã dự báo mức điểm là 112,6. Chỉ số tâm lý kinh tế đã tăng lên 143,6 trong tháng 9 từ 132,4 trong tháng trước. Niềm tin kinh doanh đã giảm xuống 113,8 trong tháng 9 từ 114,0 trong tháng trước đó. Trong lĩnh vực xây dựng, chỉ số tâm lý đã tăng lên 155,5 từ 153,8 của tháng trước. Chỉ số cho khu vực dịch vụ đã tăng lên 112,3 từ 111,8 trong tháng 8 và chỉ số cho khu vực bán lẻ giảm xuống 106,8 từ 113,6.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.