empty
 
 

24.09.202111:49:00UTC+00Số lượng Đơn Đặt hàng Xuất khẩu Đài Loan Tăng hơn Dự kiến

Dữ liệu từ Bộ Kinh tế cho thấy các đơn đặt hàng xuất khẩu của Đài Loan đã tăng hơn dự kiến trong tháng 8. Trong tháng 8, đơn đặt hàng xuất khẩu tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà kinh tế đã kỳ vọng mức tăng trưởng 20,7%. Đơn đặt hàng cho các sản phẩm khoáng sản tăng 112,4% hàng năm trong tháng 8 và đơn đặt hàng thiết bị vận tải tăng 42,4%. Đặt trước cho hóa chất, nhựa và các sản phẩm của chúng; cao su và các sản phẩm của chúng tăng lần lượt là 56,1% và 45,3%. Nhu cầu về máy móc tăng 28,9% và nhu cầu về các sản phẩm điện tử tăng 17,7%. Đơn đặt hàng cho các sản phẩm dệt may và máy móc điện tăng lần lượt là 14,3% và 4,8%. Đặt trước cho các sản phẩm thông tin và truyền thông tăng 4,6%. Trên cơ sở hàng tháng, các đơn đặt hàng xuất khẩu đã giảm 3,2% trong tháng 8.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.