empty
 
 

05.10.202107:02:00UTC+00Tăng trưởng sản lượng công nghiệp của Pháp cải thiện trong tháng 8

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp của Pháp đã tăng gấp đôi trong tháng 8 chủ yếu nhờ vào sự phục hồi của ngành sản xuất máy móc thiết bị và khai thác mỏ, dữ liệu được văn phòng thống kê Insee công bố hôm thứ Ba. Sản xuất công nghiệp tăng 1% so với tháng trước, nhanh hơn mức tăng 0,5% trong tháng Bảy. Các nhà kinh tế đã dự báo tỉ lệ này giảm xuống còn 0,3%. Đồng thời, sản lượng chế tạo tăng 1,1% sau khi tăng 0,7% trong tháng Bảy. Sản xuất than cốc và các sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 3,2% và hàng hóa máy móc thiết bị tăng 1,8%. Sản xuất khác tăng 2,4%. Ngược lại, thiết bị vận tải giảm 1,6%. Khai thác mỏ và khai thác đá cùng sản lượng năng lượng tăng 0,5%. Trong khi đó, giá xây dựng giảm 1,8% sau khi tăng 1,4% một tháng trước. So với tháng 2 năm 2020, tháng cuối cùng trước khi diễn ra cuộc bãi khóa chung đầu tiên, sản lượng chế tạo đã giảm 4,5% và toàn ngành giảm 3,9%.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.