empty
 
 

05.10.202123:16:00UTC+00Lạm phát Hàn Quốc vào tháng 9 giảm xuống 2.5% so với cùng kỳ năm ngoái

Thống kê Hàn Quốc cho biết giá tiêu dùng tổng quan ở Hàn Quốc vào tháng 9 đã tăng 2.5% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này đã giảm so với mức 2.6% vào tháng 8, mặc dù nó đã trội hơn dự báo là 2.25%. CPI cốt lõi, không bao gồm giá thực phẩm biến động, tăng lên 1.5%, tăng tốc từ mức 1.3% trong tháng trước. Trên cơ sở hàng tháng được điều chỉnh theo mùa, lạm phát tổng thể đã tăng 0.5% sau mức tăng 0.6% một tháng trước đó. CPI cốt lõi đã giảm 0.1% trong tháng sau mức tăng 0.3% trong tháng Tám.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.