empty
 
 

10.10.202122:01:00UTC+00Dữ liệu đặt hàng công cụ máy móc của Nhật Bản đến hạn vào Thứ Hai

Vào thứ Hai, Nhật Bản sẽ công bố số liệu tháng 9 cho các đơn đặt hàng công cụ máy móc, đánh dấu một ngày khởi sắc cho hoạt động kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. Vào tháng 8, đơn đặt hàng công cụ máy móc tăng vọt 86,2% so với năm ngoái. Indonesia sẽ công bố số tháng 8 về doanh số bán lẻ; Vào tháng 7, doanh số bán hàng đã giảm 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Cuối cùng, các thị trường ở Hàn Quốc (Lễ Hangul) và Đài Loan (Lễ Quốc khánh) đóng cửa vào thứ Hai và sẽ mở cửa trở lại vào thứ Ba.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.