empty
 
 

11.10.202109:27:00UTC+00Sản xuất công nghiệp của Ý giảm trong tháng 8

Dữ liệu do văn phòng thống kê Istat công bố hôm thứ Hai cho thấy, sản xuất công nghiệp của Ý đã giảm trong tháng 8. Sản xuất công nghiệp giảm 0,2% trong tháng 8 so với tháng 7, khi sản lượng tăng 1%. Đây là mức giảm đầu tiên trong vòng ba tháng và thấp hơn dự báo của các nhà kinh tế là -0,3%. Trong số các thành phần, chỉ có sản lượng hàng hóa vốn được báo cáo là tăng trưởng hàng tháng trong tháng 8, tăng 0,8%. Sản lượng năng lượng giảm 2,1% và hàng tiêu dùng giảm 2%. Sản lượng hàng hóa trung gian giảm 1,3%. So với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng công nghiệp không đổi trong tháng 8 sau khi tăng 7,2% trong tháng 7. Trên cơ sở không điều chỉnh, tăng trưởng hàng năm trong sản xuất công nghiệp đạt 3,1%, giảm so với 4% trong tháng Bảy.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.