empty
 
 

11.10.202112:49:00UTC+00Lạm phát Séc Tăng Nhanh hơn Dự kiến

Dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Séc tiết lộ vào thứ Hai, lạm phát giá tiêu dùng của Séc đã tăng nhanh hơn dự kiến trong tháng 9. Lạm phát giá tiêu dùng đã tăng lên 4,9% trong tháng 9 từ mức 4,1% trong tháng 8. Con số này cao hơn nhiều so với dự báo của các nhà kinh tế là 4,5%. Tốc độ tăng giá này chủ yếu đến từ giá 'nhà ở, nước, điện, khí đốt và các nhiên liệu khác' và từ 'vận tải'. Tổng giá cả hàng hóa và dịch vụ lần lượt tăng 4,4% và 5,7%. Tính trên cơ sở hàng tháng, giá tiêu dùng đã tăng 0,2% trong tháng 9, làm xáo trộn kỳ vọng giảm 0,2%.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.