empty
 
 

12.10.202107:50:00UTC+00Tỷ lệ thất nghiệp ở Thụy Điển giảm trong tháng 9

Theo dữ liệu từ Trung tâm dịch vụ việc làm công cộng Thụy Điển, hay AMV cho biết hôm thứ Ba rằng tỷ lệ thất nghiệp của nước này đã giảm trong tháng 9, Tỷ lệ thất nghiệp được điều chỉnh theo mùa đã giảm xuống 3,69% trong tháng 9 từ 3,85% trong tháng 8. Tỷ lệ thất nghiệp đã đăng ký giảm xuống 7,51% vào tháng 9 từ mức 9,0% trong năm ngoái. Trong tháng 8, tỷ lệ thất nghiệp là 7,72%. Số người đăng ký thất nghiệp đã giảm xuống 387.704 người vào tháng 9 từ 464.398 người trong cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ thất nghiệp ở người trẻ trong nhóm tuổi 18-24, đã giảm xuống 9,8% trong tháng 9 từ mức 12,8% trong năm ngoái.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.