empty
 
 

12.10.202107:52:00UTC+00Lạm phát ở Romania tăng hơn dự kiến vào tháng 9

Viện Thống kê Quốc gia cho thấy lạm phát giá tiêu dùng của Romania đã tăng hơn dự kiến trong tháng 9. Lạm phát giá tiêu dùng đã tăng từ 5,3% trong tháng 8 lên 6,3% trong tháng 9 . Giá được dự báo sẽ tăng 5,8%. Đây là mức lạm phát cao nhất trong hơn một thập kỷ. Giá thực phẩm tăng 4,3 phần trăm và giá phi lương thực tăng 8,7% hàng năm trong tháng Chín. Giá dịch vụ đã tăng 3,8%. Hàng tháng, chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,8%. Lạm phát hài hòa của EU đã tăng tốc lên 5,2% trong tháng 9 từ 4,0% trong tháng 8. Trong tháng, chỉ số hài hòa về giá tiêu dùng tăng 0,8%.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.