empty
 
 

12.10.202111:51:00UTC+00Sản lượng sản xuất của Nam Phi tăng trong tháng 8

Dữ liệu từ Cục Thống kê Nam Phi hôm thứ 3 cho thấy sản lượng sản xuất của Nam Phi đã tăng trong tháng 8. Sản lượng sản xuất tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 8, sau khi tăng 4,8% trong tháng 7. Các nhà kinh tế trước đó đã dự đoán mức tăng 3,6%. Đóng góp tích cực lớn nhất đến từ thực phẩm và đồ uống, xe có động cơ, phụ tùng và phụ kiện và thiết bị vận tải khác, sắt thép cơ bản, sản phẩm kim loại màu, sản phẩm kim loại và máy móc, gỗ và sản phẩm gỗ, giấy, xuất bản và in ấn, và đồ nội thất và sản xuất 'khác' Trên cơ sở hàng tháng, sản lượng chế tạo tăng 7,6% trong tháng 8, sau khi giảm 8,4% trong tháng trước. Các nhà kinh tế đã dự đoán mức giảm 3,0% trước đó. Trong ba tháng kết thúc vào tháng 8, sản lượng sản xuất đã giảm 6,3%, sau mức giảm 5,8% trong giai đoạn trước đó.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.