empty
 
 

13.10.202100:15:00UTC+00Đơn đặt hàng máy cốt lõi của Nhật Bản giảm 2,4% trong tháng 8

Văn phòng Nội các cho biết hôm thứ Tư, giá trị của các đơn đặt hàng máy cốt lõi ở Nhật Bản đã giảm 2,4% được điều chỉnh theo mùa trong tháng 8, đạt 839,3 tỷ yên. Con số này ít hơn kỳ vọng tăng 1,7% sau mức tăng 0,9% trong tháng Bảy. Trên cơ sở hàng năm, đơn đặt hàng máy cốt lõi tăng 17,0% - vượt dự báo tăng 14,7% sau mức tăng 11,1% trong tháng trước. Trong quý 3 năm 2021, đơn đặt hàng máy cốt lõi được dự báo sẽ tăng 11,0% so với quý trước và 24,4% so với năm ngoái. Tổng giá trị đơn đặt hàng máy móc mà 280 nhà sản xuất hoạt động tại Nhật Bản nhận được đã giảm 7,8% so với tháng trước và tăng vọt 25,2% so với cùng kỳ năm ngoái.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.