empty
 
 

13.10.202111:52:00UTC+00Doanh số Bán lẻ ở Nam Phi Giảm vào Tháng 8

Doanh số bán lẻ của Nam Phi đã giảm trong tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 8, dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Nam Phi cho thấy hôm thứ Tư. Doanh số bán lẻ đã giảm 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 8, sau khi giảm 1,2% trong tháng 7. Các nhà kinh tế đã dự báo mức tăng trưởng 2,6%. Đóng góp tiêu cực lớn nhất đến từ các nhà bán lẻ đồ kim khí, sơn và kính, các nhà bán lẻ đồ nội thất, thiết bị và đồ dùng gia đình, các tổng đại lý. Tính theo tháng, doanh số bán lẻ tăng 4,9% trong tháng 8, sau khi giảm 11,1% trong tháng trước. Trong ba tháng kết thúc vào tháng Sáu, doanh số bán lẻ giảm 4,1%, sau khi giảm 2,9% trong ba tháng trước đó.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.