empty
 
 

13.10.202112:25:00UTC+00Đô la Tăng Trước Thời điểm Công bố CPI Hoa Kỳ

Vào lúc 8 giờ 30 sáng theo giờ ET Thứ Tư, CPI của Hoa Kỳ cho tháng 9 sẽ được công bố. Trước thềm công bố dữ liệu, đồng bạc xanh đã giao dịch trái chiều so với các đồng đối thủ chính. Trong khi giảm so với đồng franc, đô la Mỹ vẫn ổn định so với phần còn lại của các đối thủ lớn. Đồng bạc xanh có giá trị 113,57 so với yên, 1,1561 so với euro, 1,3614 so với bảng Anh và 0,9272 so với franc vào lúc 8:25 sáng theo giờ ET.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.