empty
 
 

13.10.202112:36:00UTC+00Giá Tiêu dùng Hoa Kỳ Tăng hơn Một chút so với Dự kiến vào Tháng 9

Giá tiêu dùng ở Mỹ tăng hơn một chút so với dự đoán trong tháng 9, theo một báo cáo do Bộ Lao động công bố hôm thứ Tư. Bộ Lao động cho biết chỉ số giá tiêu dùng của họ đã tăng 0,4% trong tháng 9 sau khi tăng 0,3% trong tháng 8. Các nhà kinh tế đã mong đợi một mức tăng thêm 0,3% nữa. Loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, giá tiêu dùng cốt lõi tăng 0,2% trong tháng 9 sau khi nhích 0,1% trong tháng 8. Giá cốt lõi tăng phù hợp với ước tính của các nhà kinh tế học. Báo cáo cho thấy tốc độ tăng giá tiêu dùng hàng năm đã tăng lên 5,4% vào tháng 9 từ 5,3% trong tháng 8, trong khi tốc độ tăng giá cơ bản hàng năm không đổi ở mức 4,0%.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.