empty
 
 

14.10.202101:15:00UTC+00Tỷ lệ thất nghiệp ở Úc tăng lên 4,6% vào tháng 9

Tỷ lệ thất nghiệp ở Úc đạt mức 4,6% được điều chỉnh theo mùa vào tháng 9, Cục Thống kê Úc cho biết hôm thứ Năm. Con số này đã tăng so với mức 4,5% trong tháng 8, mặc dù vẫn thấp hơn mức kỳ vọng là 4,8%. Nền kinh tế Úc đã giảm 138.000 việc làm trong tháng trước xuống còn 2.884.600 - kém hơn một chút so với dự báo giảm 137.500 việc làm sau khi giảm 146.300 việc làm vào tháng Tám. Việc làm toàn thời gian đã tăng thêm 26.700 việc làm trong tháng trước lên 8.983.200 việc làm sau khi mất 68.000 vào tháng Tám. Việc làm bán thời gian mất 164.700 xuống còn 3.901.400 sau khi mất 78.200 việc làm một tháng trước đó. Tỷ lệ tham gia giảm xuống còn 64,5%, ít hơn so với dự báo 64,7% và giảm mạnh so với 65,2% trong tháng trước. Tỷ lệ này giảm 0,8 điểm đối với nam xuống 69,3% và 0,5 điểm đối với nữ xuống 60,0%. Tỷ lệ việc làm trên dân số giảm xuống 61,5%, trong khi tỷ lệ thiếu việc làm giảm xuống còn 9,2%. Số giờ làm việc hàng tháng tăng thêm 15 triệu giờ. Tỷ lệ thất nghiệp tăng 0,1 điểm lên 4,6%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn 0,6 điểm so với tháng 3 năm 2020. Người thất nghiệp tăng 8.900 điểm lên 626.000 người, trong khi số người thất nghiệp thấp hơn 97.200 điểm so với tháng 3 năm 2020. Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên tăng 0,2 điểm 10,8%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên thấp hơn 0,7 điểm so với tháng 3 năm 2020 Tỷ lệ việc làm trên dân số giảm 0,7 điểm xuống 61,5% và thấp hơn so với tháng 3 năm 2020 là 0,8 điểm. Số giờ làm việc hàng tháng trong tất cả các công việc tăng 15,0 triệu giờ (0,9%) lên 1,729 triệu giờ nhưng giảm 36,0 triệu giờ (2,0%) so với tháng 3 năm 2020.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.