empty
 
 

17.10.202121:52:00UTC+00Giá tiêu dùng ở New Zealand tăng 4,9% so với cùng kỳ trong quý 3

Theo bộ phận thống kê New Zealand cho biết hôm thứ hai, giá tiêu dùng ở New Zealand đã tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 3 năm 2021. Con số này vượt quá mong đợi với mức tăng 4,1% và tăng mạnh so với mức 3,3% trong ba tháng trước đó. Trên cơ sở hàng quý được điều chỉnh theo mùa, giá tiêu dùng của New Zealand đã tăng 2,2% - một lần nữa đánh bại dự báo tăng 1,4% và tăng nhanh so với mức tăng 1,3% trong ba tháng trước.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.