empty
 
 

17.10.202122:30:00UTC+00Chỉ số dịch vụ của New Zealand cải thiện lên 46,9 vào tháng 9 - BusinessNZ

Ngành dịch vụ ở New Zealand tiếp tục thu hẹp trong tháng 9, mặc dù với tốc độ chậm hơn nhiều, cuộc khảo sát mới nhất từ BusinessNZ cho thấy hôm thứ Hai với điểm Chỉ số Hiệu suất Dịch vụ là 46,9. Con số này tăng mạnh so với mức 35,4 đã được điều chỉnh giảm vào tháng 8 (ban đầu là 35,6), mặc dù nó vẫn nằm dưới đường bùng nổ hoặc phá sản là 50, ngăn cách mở rộng và thu hẹp. Trong số các thành phần riêng lẻ, doanh số bán hàng (45,3), đơn đặt hàng mới (47,5) và giao nhà cung cấp (42,1) đã giảm, trong khi việc làm (52,0) và dự trữ và hàng tồn kho (51,5) tăng lên. Ông Doug Steel, Chuyên gia kinh tế cao cấp của BNZ cho biết: “Các đơn đặt hàng mới giảm cảnh báo rằng không nên kỳ vọng quá nhiều vào mức tăng trong những tháng tới. Tất nhiên, sự lây lan của COVID, tỷ lệ tiêm chủng, và các hạn chế khác sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến điều đó."Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.