empty
 
 

18.10.202113:59:00UTC+00Đô la Mỹ Giao dịch Trái chiều Trước khi Chỉ số Thị trường Nhà ở NAHB được Công bố

Chỉ số thị trường nhà ở NAHB của Hoa Kỳ cho tháng 10 sẽ được phát hành lúc 10 giờ sáng theo giờ ET Thứ Hai. Trước dữ liệu, đồng tiền xanh đã giao dịch trái chiều với các đối thủ lớn của nó. Mặc dù giảm so với đồng euro, đồng tiền xanh vẫn ổn định so với phần còn lại của các đối thủ lớn. Đồng tiền xanh có giá trị 114,23 so với yên, 1,1598 so với euro, 1,3734 so với bảng Anh và 0,9243 so với franc vào lúc 9:55 sáng theo giờ ET.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.