empty
 
 

18.10.202114:08:00UTC+00Đô la Mỹ Ít Thay đổi Sau khi Chỉ số Thị trường Nhà ở NAHB được Công bố

Chỉ số thị trường nhà ở NAHB của Hoa Kỳ cho tháng 10 đã được công bố lúc 10 giờ sáng theo giờ ET Thứ Hai. Theo dữ liệu, đồng tiền xanh thay đổi rất ít so với các đồng tiền đối thủ chính. Đồng tiền xanh được giao dịch ở mức 114,24 so với yên, 1,1604 so với euro, 1,3731 so với bảng Anh và 0,9241 so với franc vào khoảng 10:01 sáng theo giờ ET.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.