empty
 
 

19.10.202110:12:00UTC+00Ngân hàng Trung ương Indonesia Không Thay đổi Lãi suất

Ngân hàng trung ương Indonesia không thay đổi lãi suất chủ chốt trong cuộc họp thứ tám liên tiếp vào Thứ Ba. Hội đồng quản trị của Ngân hàng Indonesia đã quyết định giữ tỷ lệ hoàn lại ngược BI trong 7 ngày ở mức 3,50 phần trăm. Thay đổi trước đó trong tỷ lệ là giảm một phần tư điểm vào tháng 2. Lãi suất huy động được duy trì ở mức 2,75% và lãi suất cho vay là 4,25%. Quyết định này phù hợp với nhu cầu duy trì ổn định tỷ giá hối đoái và hệ thống tài chính, trong bối cảnh lạm phát dự báo thấp và nỗ lực hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Tăng trưởng kinh tế được dự báo sẽ tiếp tục cải thiện cho đến quý IV để cả năm 2021 sẽ duy trì trong phạm vi dự báo của Ngân hàng Indonesia là 3,5%-4,3%. Ngân hàng cho biết thâm hụt tài khoản vãng lai sẽ thấp hơn ước tính trước đây là trong khoảng 0,0%-0,8% GDP vào năm 2021 và sẽ vẫn ở mức thấp vào năm 2022. Ngân hàng dự báo lạm phát sẽ ở dưới mức trung bình của khoảng mục tiêu 2-4% trong năm nay và nằm trong phạm vi mục tiêu 2-4% vào năm 2022. Mặc dù ngân hàng trung ương giữ nguyên dự báo tăng trưởng, nhưng ngân hàng này tỏ ra lạc quan hơn nhiều về triển vọng kinh tế, lưu ý rằng xuất khẩu mạnh và tiêu dùng phục hồi sẽ giúp hỗ trợ tăng trưởng, Gareth Leather, chuyên gia kinh tế tại Capital Economics, cho biết. Điều đó nói rằng, việc tăng lãi suất là một chặng đường dài. Một lý do nữa để không kỳ vọng tăng lãi suất là do lạm phát yếu, Leather lưu ý. Chuyên gia kinh tế dự kiến ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất không chỉ cho đến cuối năm nay mà còn cho đến cuối năm 2022.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.