empty
 
 

19.10.202112:38:00UTC+00Giá Nhà ở Hoa Kỳ Bất ngờ Giảm 1,6% trong Tháng 9

Một báo cáo do Bộ Thương mại công bố hôm thứ Ba cho thấy sự sụt giảm bất ngờ trong việc xây dựng khu dân cư mới của Hoa Kỳ trong tháng 9. Bộ Thương mại cho biết giá nhà ở bắt đầu giảm 1,6% xuống mức hàng năm là 1,555 triệu vào tháng 9 từ mức sửa đổi là 1,580 triệu vào tháng 8. Các nhà kinh tế đã dự đoán nhà ở sẽ bắt đầu nhích lên mức 1,620 triệu từ mức 1,615 triệu được báo cáo ban đầu cho tháng trước. Báo cáo cũng cho thấy giấy phép xây dựng giảm 7,7% xuống mức hàng năm là 1,589 triệu so với mức sửa đổi là 1,721 triệu vào tháng 8. Giấy phép xây dựng, một chỉ số về nhu cầu nhà ở trong tương lai, dự kiến sẽ giảm xuống mức 1,680 triệu so với mức 1,728 triệu được báo cáo ban đầu cho tháng trước.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.